Kontrola nad działalnością organizacji

Ujęcie i połączenie
struktur firmy

podmioty prawne

lokalizacje

funkcje

procesy

systemy informatyczne

regulacje

Usługa GaInside umożliwia ujęcie, opisanie i połączenie różnych elementów przedsiębiorstwa: podmiotów prawnych, lokalizacji, funkcji i jednostek biznesowych, procesów biznesowych, systemów informatycznych, ram regulacyjnych, informacji umownych oraz innych kwestii. GaInside oferuje prawie nieograniczoną elastyczność w określaniu rodzajów spektrum elementów, ich opisowych parametrów, połączeń oraz raportów. W rezultacie otrzymują Państwo bieżące, wielowymiarowe informacje na temat Państwa przedsiębiorstwa. Prosty przykład polega na wyszczególnieniu fizycznych lokalizacji w podziale na rodzaj oraz każdy podmiot prawny. Bardziej kompleksowe raporty mogą przedstawiać, jakiego rodzaju umowy z podmiotami trzecimi oraz jakie procesy biznesowe powiązane są z każdym systemem informatycznym wykorzystywanym w przedsiębiorstwie.

Nadzór nad etyką oraz
kodeks postępowania

narzędzie do rejestrowania i raportowania wypadków

identyfikacja i raportowanie braku zgodności za pomocą problemów stwierdzonych podczas audytu łączenie i raportowanie wypadków i problemów w Strukturze Spółki

Wysoki poziom etyki w przedsiębiorstwie jest podstawą długotrwałego sukcesu. Nowoczesne przedsiębiorstwa angażują znaczne zasoby do komunikowania, promowania i egzekwowania wysokiego poziomu etyki. Wyzwanie stanowi wdrażanie tych wartości nie tylko wśród pracowników, ale również w szerokim i złożonym łańcuchu dostawców, sprzedawców oraz partnerów. Usługa GaInside wspiera te inicjatywy, dostarczając narzędzi do promowania,kontrolowania, monitorowania i raportowania zgodności. W szczególności:

  • Rejestr Zasad GaInside – pomaga przygotować i utrzymywać pojedynczy, spójny kodeks w przedsiębiorstwie, odzwierciedlając jednocześnie aktualizacje treści oraz zmiany
  • Raportowanie Wypadków GaInside – stanowi pojedyncze repozytorium wszystkich przypadków braku zgodności raportowanych poprzez różne kanały raportowania
  • Śledzenie Problemów Audytowych GaInside – identyfikuje i raportuje problemy stwierdzone podczas audytu w przedsiębiorstwie w celu zapewnienia najlepszego wglądu w kwestie problemowe
  • Raporty GaInside – stanowią zaawansowane narzędzie kontrolne i zawierają raporty, które umożliwiają śledzenie zgodności w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie zasobami
ludzkimi oraz ich rozwój

określenie głównych obszarów oraz
połączenia w Strukturze Spółki

rejestracja wypadków za pomocą narzędzia
do zarządzania wypadkami

identyfikacja przypadków braku zgodności
za pomocą audytów

raportowanie wypadków oraz problemów
w danym obszarze oraz Strukturze Spółki

Usługa GaInside pozwala kierownictwu szkolić pracowników oraz zapewniać w ten sposób lepsze zarządzanie oraz redukcję liczby wypadków:

  • W złożonej strukturze spółki wszystkie wypadki są kategoryzowane oraz łączone z kluczowymi obszarami
  • Wszystkie wypadki rejestrowane są w jednym miejscu, kategoryzowane oraz łatwe w zarządzaniu
  • Problemy braku zgodności są ujmowane w jednym miejscu – łatwy dostęp
  • Usługa GaInside zapewnia narzędzie do raportowania o łatwym dostępie, służące do przedstawiania
  • Wszystkich wypadków i problemów w Strukturze Spółki – działy, pracownicy

BT&A Audyt Wewnętrzny Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, Concept Tower 00-844 Warszawa, PL
Telefon: +48 22 379 70 32, +48 601 951 001, email: michal.kozlowski@btagroup.pl