Działaj efektywniej,
wykorzystaj potencjał
swojego biznesu!GAINSIDE

zapewnia efektywne rozwiązania, oferując:

Efektywność

Bezpieczeństwo

Elastyczność

Dostęp online

Efektywność

Wielowymiarowa analiza procesów wewnątrz Twojej firmy pozwoli Ci zdiagnozować zarówno obszary potencjału,
jak i czynniki ryzyka. Otrzymujesz informacje, które pomogą zoptymalizować procesy w Twojej firmie i wykorzystać pełnię jej możliwości.

Bezpieczeństwo

Minimalizacja obszarów ryzyka
związanych z funkcjonowaniem
Twojego przedsiębiorstwa poprzez:

  • bieżącą diagnozę funkcjonowania firmy,
  • kontrole potencjalnie niebezpiecznych czynników,
  • wiedzę o możliwych zagrożeniach.

Elastyczność

Samodzielny wybór obszarów
kontroli dopasowany jest do
Twojego modelu biznesowego.
Sam decydujesz o zakresie
i rodzaju badanych czynników,
dzięki czemu otrzymujesz tylko te
informacje, które Cię rzeczywiście
interesują, i które są Ci naprawdę
potrzebne.

Dostęp ONLINE

Łatwy dostęp do danych w chmurze,
gdziekolwiek jesteś. Podczas wyjazdu
lub nieobecności w biurze nie tracisz
żadnych informacji ani możliwości
zarządzania danymi - wszystko
pozostaje cały czas pod Twoją
kontrolą.

GAINSIDE umożliwia:

Bieżącą analizę wewnętrznych procesów firmy i ich optymalizację pod kątem budowania przewag konkurencyjnych.

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

Identyfikacja i monitoring czynników ryzyka biznesowego.

Analiza dynamiki zmian w kontekście realizowanych strategii biznesowych.

BT&A Audyt Wewnętrzny Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, Concept Tower 00-844 Warszawa, PL
Telefon: +48 22 379 70 32, +48 601 951 001, email: michal.kozlowski@btagroup.pl